Třídění spamu

Protože antispam standardně označuje zprávy, které vyhodnotil jako spam, je možné je jednoduše třídit. V závislosti na druhu a možnostech poštovního programu lze zvolit následující způspby:
  1. podle upraveného předmětu: pokud si necháte přepsat předmět zprávy na *****SPAM*****, nastaví se pravidlo pro filtraci: jestliže předmět obsahuje *****SPAM***** ---> přesunout do složky Spam (nebo smazat - to už záleží na volbě).

    Thunderbird: k filtraci se dostenete přes menu Nástroje ---> Filtry zpráv ---> Nový:


Outlook Express: filtrace je přístupná přes menu Nástroje ---> Pravidla pro zprávy... ---> PoštaOutlook 2003: na filtry se dostanete přes menu Nástroje ---> Pravidla a oznámení... ---> Pravidla Emailu ---> Nové pravidlo...


 

2. podle hlášení v hlavičce zprávy: do hlavičky se standardně vkládá pole X-Spam-Flag: YES, podle kterého lze spamy třídit/mazat. (ukázka je v Thunderbirdu, ale Outlook a Outlook Express jsou v tomto     hodně podobné - jedná se jen o to, že se vybírá akce v hlavičce emailu)