Email se vrátil s chybou "no DNS reverse for x.x.x.x"

Každý server, resp. PC, ze kterého je odesílána pošta, by měl splňovat určité parametry. Jedním z nich je nastavený reverzní záznam pro IP adresu serveru (překlad IP adresy na doménové jméno), který zvyšuje důvěryhodnost serveru. Dotazem na reverzní záznam je získáno doménové jméno. V optimálním případě by DNS záznam tohoto jména měl směřovat na původní IP adresu serveru.

 Při doručování mailů na poštovní server mx.grbox.cz jsou nejprve prováděny různé kontroly IP adresy, ze které je mail doručován, např. zda se nenachází na blacklistu apod.

 Jedna z kontrol je také kontrola existence reverzního záznamu. Díky tomu je např. možné zamezit příjmu spamů z běžných PC, pokud dojde k jejich zavirování apod.

 V případě, že reverzní záznam není nastaven, je komunikace s odesílajícím serverem ihned ukončena. Podle konfigurace odesílajícího serveru by se odesílateli mělo vrátit chybové hlášení obsahující popis chyby (skutečná IP je nahrazena x.x.x.x):

554 cmg1.fe.forpsi.com bizsmtp 0bcW1i00G0jifNx01bcmHa no DNS reverse for x.x.x.x

 V případě, že odesílatel zprávy obdrží chybové hlášení s tímto textem, je třeba, aby se obrátil na správce serveru, přes který odesílá, s tím, aby zajistil nastavení reverzního záznamu. Reverzní záznam nastavuje ten, kdo IP adresu přidělil (poskytovatel internetového spojení, webhoster apod.)