Konfigurace SMTP serveru

SMTP server smtp.grbox.cz je nově realizován systémem Cloudmark Gateway firmy Cloudmark. Cloudmark Gateway je ve svém oboru nejrychlejší, vysoce flexibilní řešení úrovně carrier-grade zajišťující mimo jiné účinnou ochranu před přetěžováním serveru nebo před zneužitím emailových účtů ke spamování.

Připojení k smtp serveru je možné přes nezabezpečené spojení na portech 25 a 587, přes zabezpečené spojení TLS na portech 25 a 587 a přes zabezpečené spojení SSL na portu 465.

Nastavení shodná s předchozí konfigurací

 •  Autorizace

K SMTP serveru je nutné se autorizovat - je nutné zadat správný login a heslo. Pokud nemáte nastavenou autorizaci k smtp serveru, vypíše se např. tato chybová hláška:

MS Outlook:

Úkol jan.novak@mailtest.cz - odesílání ohlásil chybu (0x800CCC78): Zprávu nelze odeslat. Ověřte, zda je ve vlastnostech účtu zadána správná e-mailová adresa.  Odpověď serveru: 550 5.1.0 piWs1j0010jifNx01iWsdh authentication failed

Thunderbird:

Při odesílání zprávy nastala chyba. Server odpověděl: 5.1.0 piWs1j0010jifNx01iWsdh  authentication failed. Ověřte prosím správnost své e-mailové adresy a zkuste to znovu.

Opera Mail:

 Vnitřní chyba [550 5.1.0 piWs1j0010jifNx01iWsdh authentication failed]

 V chybových hlášeních se zobrazuje odpověď serveru:

 

5.1.0 piWs1j0010jifNx01iWsdh authentication failed

 

Co dělat, když se vám zobrazí uvedená chyba: je třeba upravit nastavení emailového účtu ve vašem klientovi, návod pro nastavení jednotlivých poštovních klientů naleznete v sekci Emailoví klienti.

 • Doména v odesílateli musí být stejná jako doména účtu, ke kterému se autorizujete, nebo její alias

 Protože je SMTP server součástí naší nabídky webhostingu, a ten je vázaný na konkrétní doménu (případně její aliasy), je povoleno odesílat emaily pouze z domény (aliasu), ke které je webhosting objednaný. Znamená to, že pokud budete mít nastavenou identitu (odesílatele) z domény, kterou u GRHOSTING nehostujete (např. freemaily), anebo z domény, kterou hostujete, ale nepřihlásili jste se k jejímu SMTP účtu, odeslání emailu nebude povoleno. Výsledkem bude chybová hláška s odpovědí od serveru typu:

 

5.1.0 <jan.novak@domena.cz> sender rejected

 

 Pokud potřebujete odesílat e-maily jako například nekdo@seznam.cz, bude nutné použít příslušné SMTP - v tomto případě SMTP Seznamu.
 
 Podobným způsobem nelze odesílat z domén 3.řádu (i když doména 2. řádu u nás hostuje).

Co dělat, když se vám zobrazí uvedená chyba: zkontrolujte nastavení emailového účtu ve vašem klientovi, návod pro nastavení jednotlivých poštovních klientů naleznete v sekci Emailoví klienti (pozor, stejná chyba se zobrazí i v případě odmítnutí na základě ochrany podle GeoIP).

 Poznámka: ve webmailu je možné nastavit externí účty nebo alternativní adresu odesílatele. Příslušné adresy lze pak použít jako adresy odesílatele, i když jejich doména neodpovídá doméně účtu, ke kterému jste přihlášeni, ani není její alias.

Novinky v konfiguraci

 •  Doména příjemce musí mít mít platný MX nebo A záznam

 Když odešlete zprávu na adresu, pro jejíž doménu se nevrátí alespoň jeden z MX nebo A záznamů, dojde rovnou k odmítnutí zprávy.

  • MS Outlook odešle zprávy na korektní příjemce (pokud je zpráva určena více příjemcům) a vrátí chybové hlášení (doručeno jako nová zpráva) o tom, na které příjemce se zprávu nepodařilo doručit.
  • Thunderbird, Opera Mail - zprávu se nepodaří odeslat, zobrazí se vyskakovací okno s chybou Invalid destination domain. Zpráva je přesunuta do složky Odeslaná pošta, resp. Odeslat. Ve zprávě je nutné opravit zobrazené příjemce nebo je odstranit.
  • Webmail - zobrazí se vyskakovací okno s odpovědí od serveru.

 Odpověď od serveru:

 

5.1.1 piWs1j0010jifNx01iWsdh invalid destination domain

 

Co dělat, když se vám zobrazí uvedená chyba: Zkontrolujte a opravte adresu příjemce ve vytvářené zprávě.

Z hlediska SMTP serveru i z hlediska klienta je vhodnější odmítat zprávy s nekorektními příjemci (pro doménu neexistují platné DNS záznamy) už během smtp spojení, neboť tak budete rychleji informováni o tom, že jste v adrese udělali překlep apod.

 • Ochrana podle GeoIP

Při navázání smtp spojení se kontroluje, z jaké země je IP adresa, ze které spojení přichází. Pokud pro doménu odesílatele není povoleno smtp spojení ze země příslušné IP adresy, je ihned odmítnuto. Tato konfigurace byla zvolena, protože spammeři se při zneužívání emailových účtů připojují převážně ze zahraničních IP. Spamování pak často vedlo k umístění serveru smtp.grbox.cz na různé blacklisty. Díky této ochraně je odfiltrováno velké množství spamů a předcházíme tak zneužití vašich emailových účtů ke spamování. V případě, že odesíláte ze země, která není pro vaši doménu povolená, zobrazí se např. toto chybové hlášení:

 

5.1.0 <jan.novak@mailtest.cz> sender rejected

 

Co dělat, když se vám zobrazí uvedená chyba: Máte-li pocit, že se nemůžete připojit k serveru smtp.grbox.cz právě z důvodu nasazené ochrany podle GeoIP, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu (pomocí chatu nebo tiketu na portálu podpora.grhosting.cz). Po potřebné autorizaci Vám smtp spojení z požadované země povolíme.  Zde je aktuální přehled zemí, ze kterých je smtp spojení povoleno pro všechny uživatele a není tedy třeba o něj žádat.

Poznámka: Pokud odesíláte emaily z webmailu, nezáleží na tom, ze které země jste přihlášeni.

 •  Limity pro počet emailů odeslaných za jednotku času

 Je možno odeslat následující maximální počty z jedné IP nebo z jedné emailové adresy:

 250 mailů / minutu
 1000 mailů / hodinu
 10000 mailů / 12 hodin

 Při překročení limitů se zobrazí např. tato chybová hláška:

 

5.1.0 piWs1j0010jifNx01iWsdh policy violation

 

Co dělat, když se vám zobrazí uvedená chyba: Snižte počet odesílaných emailů za jednotku času podle uvedených limitů. Pokud potřebujete odesílat více emailů, kontaktujte nás na portálu podpora.grhosting.cz (stejná chyba se zobrazí i v případě, že ve frontě zůstává příliš mnoho vašich zpráv).

Vzhledem k tomu, že smtp server smtp.grbox.cz je sdílený server, jehož služby využívají desítky tisíc zákazníků, byly nastaveny limity pro počty emailů odeslaných za jednotku času. Jde o to, aby zákazníci, kteří by chtěli využít server smtp.grbox.cz k rozeslání velkého počtu newsletterů nebo obchodních sdělení neomezovali ostatní, kteří potřebují rychle doručit důležitý email. Při nárazovém odeslání velkého počtu emailů totiž může dojít ke zpožďování zpráv dalších zákazníků. V případě důležitých zpráv může být toto zpoždění velice nepříjemné.

 

 • Během jedné minuty je možné odeslat maximálně 5 emailů větších než 1 MB na domény seznam.cz, email.cz, post.cz

Pokud je z určité emailové adresy během jedné minuty odesláno více než 5 emailů na domény poskytovatele emailů seznam.cz (seznam.cz, email.cz, post.cz, stream.cz, firmy.cz), jsou během této minuty všechny další emaily, které jsou větší než 1 MB a které mají alespoň jednoho příjemce s některou z uvedených domén (seznam.cz, email.cz, post.cz, stream.cz nebo firmy.cz) odmítány s dočasnou chybou "policy violation".

Odesílateli se může vrátit tato chyba:
 
5.1.0 piWs1j0010jifNx01iWsdh too many big messages to Seznam.cz

Co dělat, když se vám zobrazí uvedená chyba: Pokud chcete odeslat větší množství zpráv o velikosti větší než 1 MB, rozdělte odesílání takových zpráv na maximálně 5 těchto zpráv za minutu. 

Poštovní servery domén seznam.cz, email.cz, post.cz ... blokují i opakovaně na několik minut smtp spojení z odchozích IP serveru smtp.grbox.cz, pokud z nich zjistí nadlimitní mailový provoz. To pak způsobuje zpožďování emailů dalších zákazníků, kteří posílají zprávy na seznam.cz. Vzhledem k tomu, že server smtp.grbox.cz je sdílený smtp server, jehož služby využívají desetitisíce zákazníků, byli jsme nuceni upravit limity odchozích zpráv na seznam.cz tak, aby bylo zajištěno plynulé doručování emailů všech našich zákazníků.

 

 • Maximální počet příjemců jedné zprávy

 Každou zprávu lze odeslat maximálně na 250 příjemců (z hlediska smtp serveru se jedná o 250 emailů). V případě většího počtu příjemců se zobrazí např. tato chybová hláška:

 

5.1.0 piWs1j0010jifNx01iWsdh too many recipients

 

Co dělat, když se vám zobrazí uvedená chyba: Rozdělte rozesílání emailů na menší dávku v souladu s výše uvedenými limity. Pokud potřebujete odesílat více emailů, kontaktujte nás na portálu podpora.grhosting.cz.

 I zde platí, že vzhledem k tomu, že server smtp.grbox.cz je sdílený server, jehož služby využívají desítky tisíc zákazníků, je třeba dodržovat určité limity.

Maximální počet zpráv v rámci jedné session

 V rámci každé session lze odeslat maximálně 250 zpráv. Poté je třeba session ukončit a začít novou. Toto nastavení se týká především posílání emailů pomocí programů pro hromadné maily (SendMails apod.) a odesílání pomocí skriptů. V případě většího počtu příjemců se zobrazí např. tato chybová hláška:

 

5.1.0 piWs1j0010jifNx01iWsdh too many messages per session, try again later

 

Co dělat, když se vám zobrazí uvedená chyba: Nastavte ukončování session v souladu s výše uvedeným limitem. Zároveň je potřeba dodržovat časové limity pro odesílání emailů. Pokud potřebujete odesílat více emailů, kontaktujte nás na portálu podpora.grhosting.cz.

 I zde platí, že vzhledem k tomu, že server smtp.grbox.cz je sdílený server, jehož služby využívají desítky tisíc zákazníků, je třeba dodržovat určité limity.

 

 • Při větším množství zpráv nesmí zůstat ve frontě více než polovina těchto zpráv odeslaných z jedné IP nebo z jedné emailové adresy

 Pokud více než polovina vašich zpráv zůstává ve frontě, budou další zprávy z vaší IP nebo emailové adresy odmítány. V klientovi se pak zobrazí chybová hláška s typem odpovědi od serveru:

 

5.1.0 piWs1j0010jifNx01iWsdh policy violation

 

Co dělat, když se vám zobrazí uvedená chyba: je třeba odstranit příčinu, proč nemohou být emaily ve frontě předány serverům příjemce (přeplněná schránka, neplatná adresa příjemce apod.) - stejná chyba se zobrazí i v případě, že posíláte více zpráv než povolují výše uvedené limity. Kontaktujte nás pomocí nového tiketu na portálu podpora.grhosting.cz, abychom situaci prověřili.

 K podobné situaci může dojít, když některý ze zákazníků (nebo zákazníkův systém) odesílá množství emailů, které nemohou být doručeny (přeplněná cílová schránka, neplatná adresa příjemce apod.). Zprávy by se pak hromadily ve frontě, která by mohla neúměrně narůst. Z toho důvodu je lepší od určitého limitu tyto zprávy do systému vůbec nepřijímat a předejít tak přetížení smtp serveru.

 • S výjimkou určitého počtu prvních zpráv jsou zprávy vyhodnocené jako spam odmítány

Nově budou všechny odesílané emaily kontrolovány, zda neobsahují virus nebo přílohu se zakázanou příponou a zda se nejedná o spam.
 Určitý počet zpráv vyhodnocených jako spam z jedné IP, resp. od jednoho uživatele bude do systému přijat. Další zprávy z téže IP, resp. od stejného odesílatele vyhodnocené jako spam budou odmítnuty s chybou:
 

5.1.0 piWs1j0010jifNx01iWsdh spam detected

 

Co dělat, když se vám zobrazí uvedená chyba: kontaktujte nás na portálu podpora.grhosting.cz, pošlete nám prosím nový tiket se zdrojovým kódem zasílané zprávy a zobrazené chybové hlášení.

 Odesílání spamů přes náš smtp server může vést k umístění serveru na různé blacklisty, proto je důležité takovému odesílání (následkem zneužití některého z emailových účtů) zabránit. Ve výjimečných případech se může stát, že korektní mail je nesprávně vyhodnocen jako spam, proto jsme v konfiguraci nastavili, aby několik takových emailů mohlo být naším systémem přijato.

 • Zprávy obsahující virus nebo soubor s nepovolenou příponou jsou odmítány

 Zprávy obsahující virus jsou odmítány. Zprávy obsahující soubor s nepovolenou příponou (com, exe, pif, bat, scr, cpl, cmd, dll, lnk, inf, msi, sct, vbs, vb, vbe) jsou také odmítány.
 V klientovi se můžou zobrazit následující chybové hlášky:

 

5.1.0 piWs1j0010jifNx01iWsdh virus detected

 

5.1.0 piWs1j0010jifNx01iWsdh Bad attachment

 

Co dělat, když se vám zobrazí uvedená chyba: Pokud jste k emailu přiložili soubor s nepovolenou příponou, zabalte tento soubor např. jako .zip, email pak bude možné odeslat.

 • Nastavení SPF záznamu

 Pokud máte pro Vaši doménu nastavený SPF záznam (Sender Policy Framework) a emaily odesíláte přes server smtp.grbox.cz, přidejte si do příslušného SPF záznamu tuto položku:

include:_spf.grbox.cz

Hodnota SPF záznamu pak může vypadat například takto, více viz článek Nastavení SPF záznamu:
v=spf1 a mx include:_spf.grbox.cz -all