_Historie změn webmailu

23.1.2018 - upgrade
 • ve filtru lze nastavit podmínku pro filtrování podle hlavičky emailu
 • odstraněn problém s řazením seznamu zpráv podle času
 
21.11.2017 - upgrade
 • ve filtru lze nyní použít více podmínek
 • zjednodušený dialog pro přidání automatické odpovědi včetně obsahu emailu automatické odpovědi
 • odstraněn problém při odesílání při zadání neplatné emailové adresy příjemce (uvozovky, mezera)
 • odstraněn problém s ukládáním kontaktů po odeslání emailu
 • oprava dalších reportovaných problémů
 
 
22.4.2016 - upgrade
Novinky a opravy
 • opravy reportovaných chyb a chování
 • oprava nezobrazování uložených konceptů v IE
 • oprava zobrazování textu emailu v případě, že email obsahuje HTML soubor jako přílohu
 • zobrazení posledních 10 úspěšných přihlášení do webmailu
mobilní verze
 • pro účet postmaster přidán modul Správa přístupu a Přeposílání do Administrace
 
22.2.2016 - upgrade
 • opravy reportovaných chyb a chování hlavně souvisejících se zpracováním příloh
mobilní verze
 • přidán modul Administrace
 
 
18.12.2015 - upgrade
 • opravy reportovaných chyb a chování
 • oprava odstranění části zprávy při odpovědi v případě, že se v emailu nachází nekorektní HTML tag
 • kontrola formátu obálkové adresy odesílatele před přidáním do blacklistu
 • vizualizace dosažení maximální délky hesla
 • problém s otevřením přílohy ze stránky vyhledávání
mobilní verze
 • přidána sekce nastavení (změna hesla, antispamu, ....)
 • přidán denní přehled událostí a úkolů
 
30.7.2015 - upgrade mobilní verze webmailu
 • filtrování v seznamu zpráv (přečtené/nepřečtené/důležité)
 • možnost nastavení důležitosti zprávy
 • hledání v kalendáři
 • opravy reportovaných chyb
 
28.5.2015 - upgrade mobilního webmailu
 • úpravy reportovaných chyb

15.5.2015
 • spuštění nové verze mobilního rozhraní pro správu poštu

24.2.2015 - upgrade
Novinky a opravy
 • oprava přidání adresy do blacklistu z otevřené zprávy, jestliže je adresa nullsender
 • oprava zobrazování velikosti složky ve Správě složek
 • oprava přechodu na novou/předchozí zprávu v okně otevřené zprávy v XHTML a HTML verzi

3.12.2014 - upgrade
Novinky a opravy
 • redesign přihlašovací stránky
 • redesign pozvání na událost
 • při nastavení alternativní adresy odesílatele se tato adresa použije bez ohledu na nastavení adresy
Známé chyby
 • v okně otevřené zprávy nefunguje korektně přechod na další zprávu

9.9.2014 - upgrade
Novinky a opravy

 • ověřování alternativní adresy odesílatele
 • adresa v blacklistu obsahujici '=' nelze odstranit
 • filtry - úpravy podmínek
 • složka vytvořená ve složce Spam a Koncepty se po novem přihlášení zobrazuje jako podřízená složka Doručené pošty
 • úpravy automatické odpovědi
Známé chyby
 • viz. předchozí verze

 

13.6.2014 - upgrade
Novinky a opravy

 • smtp heslo je po změně prováděné po přihlášení (konktrola síly hesla) je aktualizováno v průběhu session bez nutnosti nového přihlášení
 • odstraněni mezery na začátku prvního řádku editoru v případě, když je používán automaticky podpis

Známé chyby

 • je-li aktivovaná, použije se při odesílání VŽDY emailová adresa alternativního odesilatele, i když nebyla při psaní emailu vybrána
 • v okně otevřené zprávy nefunguje korektně přechod na další zprávu

 


2.4.2014 - upgrade
Novinky a úpravy
 • zjednodušení vyhledávání

Opravy

 • ve složce Koncepty se v seznamu emailů nezobrazuje adresa příjemce
 • bug v MSO2013 způsobí, že u zprávy presunuté do jine IMAP slozky, není zobrazen správný odesílatel
 • při psaní nové zprávy je na začátku prvního řádku mezera v případě, že je používán podpis
 • publikování kalendáře není plně kompatibilní s  Google kalendářem
 • Microsoft Open XML mimetype není použit při odeslání DOCX ... dokumentu

Známé nedostatky

 • z bezpečnostních důvodů došlo k úpravám RSS čtečky, které zapříčinily nemožnost změny URL

 


20.2.2014

 • pro adresu www.grbox.cz byl ukončen provoz na nezabezpečeném protokolu (webmail.grhosting.cz je přesměrováno na www.grbox.cz)

 


19. 2.2013 - upgrade
Vylepšení

 • odeslaná zprava je vizualizovaná kurzívkou (užitečné v případě, ze se zprávy nacházejí v jedné složce např. při třídění komunikace podle odesílatele nebo obsahu)
 • v záhlaví zprávy je při tisku zobrazováno jak zobrazované jméno tak i emailová adresa

Opravy

 • obsahuje-li kontakt znak �, dojde k zobrazení chyby „Neni mozne interpretovat...“
 • je-li smazána část zprávy (např. v externím poštovním klientovi), dojde k chybě "Internal server error"
 • při dosazeni 100% obsazení kapacity schránky není možné smazat ze zprávy přílohu
 • k emailu nelze přiložit obrazek s názvem delším jak 69 znaků
 • plain text není korektně formátován
 • v HTML UI se při vytvoření kontaktu z okna zprávy nepřidá emailová adresa


11. července 2013
Popis nejdůležitějších změn

1. obecně rozhraní
 • přidána možnost přizpůsobení nástěnky pomocí gadgetů (RSS, přehled zpráv, událostí...)

2. zprávy

 •  přidána možnost filtrování zpráv ve složkách podle různých kritérií (stavu, přítomnost kontaktu v adresáři...)
 •  přepracování označit jako spam / ham po grafické i funkční stránce
 •  přidána možnost automaticky přidávat po odeslání zprávy adresy neznámých příjemců do adresáře (interaktivně i automaticky)
 •  přepracování způsobu oznamování smazání zpráv
 •  přidáno tlačítko pro přesun zprávy do složek

3. kalendář

 •  přidáno publikování kalendáře ve formátu iCal
 •  přidání kategorií událostí
 •  úprava exportu kalendáře do formátu CSV - Outlook

4. adresář

 •  změna vzhledu prezentování dat
 •  přidány nové položky (sociální sítě, významné datumy...)

5. opravy

 •  korektní zpracování diakritiky automatické odpovědi a emailových robotů
 •  opravy nekorektního zpracování příloh obsahujících diakritiku reportované v některých případe

 

5. prosince 2012
Popis nejdůležitějších změn:
1.
vzhled

 • přepracování vzhledu dialogových oken
2. nové featury a opravy
 • zobrazení zpráv v konverzaci
 • filtrování zpráv podle velikosti
 • notifikace zpráv
 • vylepšení kompatibility s Operou
 • v textu automatické odpovědi lze používat diakritiku
 • úpravy filtrů: při smazání složky použité ve filtru je filtr deaktivován
 • MailAdmin
 • export dat
 • šablony nastavení antispamu
 • odstraněn problém s filtrováním kontaktů začínajících na znak s diakritikou
 • odstraněn problém s úpravami sdílené události v mobilním rozhraní 

 

23. července 2012
Popis nejdůležitějších změn
1. nejdůležitější opravy a úpravy

 • až na několik grafických nedostatků je prohlížeč Opera plně podporován
 • funkce MailAdminu lze nyní delegovat běžným účtům (sekce MailAdmin - Správa přístupu)
 • úpravy filtrů: při smazání složky použité ve filtru je filtr deaktivován 
 • oprava zpracování přílohy ve formátu winmail.dat
 • oprava hromadného ukládání příloh
 • oprava klonování antispamových pravidel