Microsoft Outlook 2007

Nový emailový účet se vytvoří přes menu Nástroje ---> E-mailové účty...Budou se vytvářet e-mailové (poštovní) účtyPřihlašovat se budeme k POP3 účtu, ze seznamu vybereme "Microsoft Exchange, POP3, IMAP nebo HTTPProtože chceme zadávat server manuálně, nenecháme to na Outlooku - je tedy nutné zaškrtnout "Manuálně konfigurovat server"

 Poté vybereme typ serveru - Internet E-mail (POP3, IMAP)Po vyplnění všech údajů se upřesní nastavení SMTP, které pro odesílání vyžaduje autorizaci (ověření). K těmto nastavením se dostanete přes tlačítko "Další nastavení..." Pro otestování emailu doporučujeme poslat "normální" email na nějakou osvědčenou adresu (nejlépe mimo náš mailserver - třeba na seznam, centrum...) a zkontrolovat zda přišel. To samé i s příchozí poštou. Poslat email z jiného účtu na právě vytvářený a pak vyzvednout přes Outlook.SMTP vyžaduje autorizaci. Bez zadání loginu + hesla se odeslání nepovede. V tomto případě ale stačí zaškrtnout "použít stejné nastavení jako pro server příchozí pošty (POP3)"V poslední záložce Advanced (rozšířené) lze při problémech zkontrolovat, zda nedošlo například k přepsání portů pro připojení k serveru. Některé antivirové programy totiž kontrolují příchozí a odchozí tak, že přesměrují veškerý provoz na jiné porty a pak poštu kontrolují. V případě že se nemůžete připojit a používáte nějaký antivirový program, tak raději zkontrolujte zda nastavení nepřepsal, zkuste nastavit původní hodnotu (jako zde na obrázku)


Pokud chcete používat zabezpečení SSL je třeba nastavit pro POP3 port 995 a pro SMTP port 465 a zaškrtnout položku, že server požaduje ověřeni (SSL).


Tímto je nastavování ukončeno