Jak získat chybové hlášení, když se vám nepodaří odeslat email

SMTP server smtp.grbox.cz je nově realizován systémem Cloudmark Gateway firmy Cloudmark, který mimo jiné zajišťuje účinnou ochranu před přetěžováním serveru nebo před zneužitím emailových účtů ke spamování.

Když se vám nepodaří odeslat zprávu z poštovního klienta, webmailu, skriptu apod., pokuste se nejprve získat chybové hlášení, které se vrací. Pomocí tohoto hlášení a článku Konfigurace SMTP serveru - nové můžete zkusit zjistit, z jakého důvodu byl pokus o odeslání zprávy neúspěšný. Pokud nevíte, proč je zpráva odmítána, pošlete nám popis situace spolu s chybovým hlášením v novém tiketu na adrese podpora.grhosting.cz. Chybové hlášení obsahuje důležité informace, které nám pomohou zjistit pravou příčinu, proč není možné zprávu odeslat.

Zde najdete základní postupy, jak v nejčastěji používaných poštovních klientech získat chybové hlášení s odpovědí našeho serveru:

MS Outlook 2010
MS Outlook 2007
Outlook Express
Mozilla Thunderbird
Opera Mail
iPad
Webmail
Výchozí emailový klient pro Android
Android K-9 Mail

MS Outlook 2010

Zde jsou dvě možnosti:

1. Odeslání skončí chybou, zobrazí se vyskakovací okno "Průběh odesílání a přijímání v aplikaci Outlook", po kliknutí s chybovým hlášením.Jestliže se toto okno nezobrazí, zkontrolujte, zda se ve stavovém pruhu vpravo dole zobrazil text "Odeslat a přijmout Chyba - klepněte sem". Po kliknutí na tento text se zobrazí vyskakovací okno s chybou.


Další způsob, jak okno zobrazit, je kliknout na tlačítko Zobrazit průběh v sekci Odeslat/Přijmout.


Po zobrazení okna s chybou klikněte na text chyby, ten se označí. Stiskněte klávesy Ctrl + C a text zkopírujte (pomocí kláves Ctrl + V) do tiketu, který vytvoříte na portálu podpora.grhosting.cz.

2. Do složky Doručená pošta je doručena zpráva od Správce systému s předmětem Nedoručitelné. Obsah této zprávy prosím zkopírujte do nového tiketu na portálu podpora.grhosting.cz a pošlete nám ho.


MS Outlook 2007


Zde jsou opět dvě možnosti:

1. Odeslání skončí chybou, zobrazí se vyskakovací okno "Průběh odesílání a přijímání v aplikaci Outlook" s chybovým hlášením.

MS Outlook error message

Jestliže se toto okno nezobrazí, zkontrolujte, zda se ve stavovém pruhu vpravo dole zobrazil text "Odeslat a přijmout Chyba - klepněte sem". Po kliknutí na tento text se zobrazí vyskakovací okno s chybou.

MS Outlook 2007 error message

Další způsob, jak okno zobrazit, je kliknout na šipku vpravo od tlačítka Odeslat a přijmout, z menu vybrat Nastavení pro odeslání a příjem > Zobrazit průběh ...

MS Outlook 2007 chybové hlášení

Po zobrazení okna s chybou klikněte na text chyby, ten se označí. Stiskněte klávesy Ctrl + C a text zkopírujte (pomocí kláves Ctrl + V) do tiketu, který vytvoříte na portálu podpora.grhosting.cz.

2. Do složky Doručená pošta je doručena zpráva od Správce systému s předmětem Nedoručitelné. Obsah této zprávy prosím zkopírujte do nového tiketu na portálu podpora.grhosting.cz a pošlete nám ho.

Outlook Express

Jestliže se nepodaří odeslat zprávu z Outlook Expressu, zobrazí se vyskakovací okno s chybovým hlášením:V případě, že se Vám toto hlášení nezobrazí, klikněte na text "Chyba" zobrazený v pravé části stavového pruhu.Obsah chybového hlášení pak prosím zkopírujte do nového tiketu, který vytvoříte na portálu podpora.grhosting.cz.

Mozilla Thunderbird

Jestliže pokus o odeslání zprávy skončí neúspěchem, zobrazí se vyskakovací okno "Výstraha". Text chybového hlášení zkopírujte do nového tiketu na portálu podpora.grhosting.cz a pošlete nám ho.Po kliknutí na tlačítko OK je zpráva přesunuta do složky Odeslaná pošta. Chcete-li zobrazit chybové hlášení ještě jednou, zkuste zprávu odeslat znovu.

Opera Mail


Jestliže pokus o odeslání zprávy skončí neúspěchem, zobrazí se vyskakovací okno "Chyba poštovní aplikace". Text chybového hlášení zkopírujte do nového tiketu na portálu podpora.grhosting.cz a pošlete nám ho.Po kliknutí na tlačítko OK je zpráva přesunuta do složky Pošta k odeslání. Chcete-li zobrazit chybové hlášení ještě jednou, otevřete zprávu a znovu ji odešlete.


iPad


Jestliže pokus o odeslání zprávy selže, zobrazí se vyskakovací okno s chybovým hlášením iPadu.Protože zobrazené chybové hlášení neobsahuje odpověď od serveru, uveďte prosím do vašeho popisu situace adresu odesílatele a příjemce a IP adresu vašeho iPadu (resp iPhonu). Tyto údaje nám odešlete v novém tiketu na portálu podpora.grhosting.cz.

Webmail

Jestliže pokus o odeslání zprávy skončí neúspěchem, zobrazí se vyskakovací okno s chybovým hlášením. Text chybového hlášení zkopírujte do nového tiketu na portálu podpora.grhosting.cz a pošlete nám ho spolu s emailovými adresami odesílatele a příjemce.Po zavření systémového dialogu se vrátíte zpět do záložky pro vytváření nové zprávy. Zprávu můžete uložit do Konceptů, zjistit příčinu, proč není možné zprávu odeslat, a odeslat zprávu později.

Výchozí emailový klient pro Android

Pokud se klientovi nepodaří zprávu odeslat, nezobrazí se žádné chybové hlášení, zpráva je přesunuta do složky Pošta k odeslání. V náhledu zprávy je zobrazena ikona s červeným trojúhelníčkem.Pro dohledání příčiny, proč není možné zprávu odeslat, zjistěte prosím IP adresu vašeho mobilu (např. na adrese whatismyip.com) a pošlete nám ji spolu s adresou odesílatele a příjemce v novém tiketu (na portálu podpora.grhosting.cz).

Android K-9 Mail

Pokud se klientovi nepodaří zprávu odeslat, zobrazí se v oznamovací oblasti text "Selhalo odeslání některých zpráv".Tažením z oznamovací oblasti zobrazíte podrobnosti s chybovým hlášením v dolní části:Text chybového hlášení nám prosím přepošlete spolu s IP adresou vašeho mobilu (zjistíte na whatismyip.com) a adresou odesílatele a příjemce v novém tiketu nea portálu podpora.grhosting.cz.