Automatická odpověď

Automatickou odpověď je možné nastavit po přihlášení do webmailu na adrese http://www.grbox.cz./. Pro popis je použit vzhled Simple. Pokud se přihlásíte prostřednictvím účtu postmaster, bude možné provádět nastavení pro všechny účty domény.

V případě, že potřebujete nastavit automatickou odpověď pouze pro jeden účet, zadejte na přihlašovací stránce webmailu pouze tuto adresu a příslušné heslo.
Po přihlášení klikněte v levém menu na položku Volby a vyberte Přesměrování / Automatická odpověď.

Po zaškrtnutí políčka "Aktivní" vyplňte předmět a tělo zprávy.

Nastavení automatické odpovědi

 

Text uvedený v polích Předmět a Zpráva bude umístěn v těle automatické odpovědi. Příjemce obdrží email s předmětem (subject) Re: původní_předmět.
Ačkoliv je možné v textu automatické odpovědi používat znaky s diakritikou, dojde po kliknutí na tlačítko Uložit k nahrazení některých znaků. Toto je pouze problém zobrazení dat formuláře, v datovém souboru na serveru je text uložen korektně. Při opakovaných ukládání jsou však tyto nahrazené znaky uloženy na server, což zapříčiní nekorektní zobrazování diakritiky v textu odeslané automatické odpovědi. V případě úprav textu nejprve smažte původní text a teprve poté napište novou formulaci.

 
V rámci automatické odpovědi lze aktivovat určitá omezení.
  • Omezení počtu odpovědí zaslaných v určitém časovém úseku. Nastavení je platné vždy pro jednoho odesílatele. Konkrétně - pokud jsou do schránky opakovaně doručovány emaily z jedné a té samé adresy, jsou v našem případě odeslány za 24 hodin pouze 3 automatické odpovědi.
  • Časové omezení pro zasílání automatických odpovědí. Pro zobrazení kalendáře umožňujícího výběr datumu klikněte na příslušný řádek.
    casove omezeni automatickych odpovedi
Po expiraci časového omezení již nejsou automatické odpovědi dále zasílány. I přes to je však potřeba automatickou odpověď v rozhraní webmailu deaktivovat.
 
deaktivace automaticke odpovedi

 

Všechny volby aktivujete kliknutím na tlačítko Uložit.


Je-li nastavena automatická odpověď, nelze nastavit současné poslání kopie na jiný email. V některých případech se automatická odpověď nevrátí, i když je zpráva odeslána na schránku, která má automatickou odpověď nastavenou.