K-9 Mail a IMAP

Protože nativní poštovní klient nemusí vždy vyhovovat (práce se speciálními IMAP složkami. certifikáty...), je možné jako alternativu použít free klienta K-9 Mail dostupného např. z Google Play.

Tento příspěvek popisuje konfiguraci IMAP účtu včetně nastavení speciálních složek tak, aby byly odeslané emaily ukládány na serveru. 

1. Spusťte aplikaci a v menu vyberte Přidat účet. Dojde ke spuštění průvodce, který Vás povede všemi nastaveními účtu

2. Zadejte emailovou adresu a heslo3. Jako typ účtu zvolte IMAP.4. Pro konfiguraci IMAP účtu použijte následující údaje


  • při použití zabezpečeného spojení je nutné použít imap.grbox.cz 
  • předponu cesty nastavte na INBOX
5. Pokračujte konfigurací odchozí pošty - SMTP


  • při použití zabezpečeného spojení je nutné použít smtp.grbox.cz 
  • v nastavení SMTP je nutné zapnout používání autentizace
6. V posledních krocích zvolte frekvenci dotazování na nové emaily, vyberte počet zobrazených složek a způsoby notifikace a nastavte zobrazované jméno.


Nastavení speciálních složek


1. Otevřete emailový účet a přejděte na Nastavení účtu: menu > Více > Možnosti > Nastavení účtu2. V nabídce Nastavení účtu vyberte položku Složky.
  • tapnutím na složku zobrazíte seznam složek serveru, které pak přiřadíte podle následujícího screenshotu (výsledný stav ilustruje pravý obrázek)