Práce se zprávami

Seznam zpráv
Po přihlášení je vždy zobrazen obsah složky Doručená pošta (toto chování nelze změnit)
 • zobrazení zprávy – tapněte na pole s předmětem zprávy
 • označení zpráv(y) – tapněte do pole pro výběr (1). Zobrazí se pravé menu s dostupnými akcemi (3). Text ikon zobrazíte kliknutím na tlačítko rozbalení nabídky (2)
  vyber emailu
 • kontrola nových zpráv - tapněte na tlačítko 'Obnovit' nebo přetáhněte seznam zpráv směrem dolů
  kontrola posty

Přechod do jiné složky
 • Pro přechod do jiné složky zobrazte levé menu tapnutím na tlačítko   a ze seznamu vyberte požadovanou  složku.
  zmena slozky
 • U každé složky je rovněž zobrazován počet nepřečtených zpráv.

Čtení zpráv
 • Zprávu otevřete tapnutím
  • v režimu telefon je seznam emailů nahrazen náhledem zprávy,
  • v režimu tablet se obsah zprávy zobrazí v pravé části obrazovky, v levé zůstává seznam zpráv.
 • Pro přechod na předchozí nebo další zprávu přetáhněte zprávu doleva nebo doprava. Alternativně  použijte tlačítka panelu nástrojů '<' nebo '>'.
  prechod na dalsi zpravu
 • Tapnutím na adresu zobrazíte okno pro přidání nového kontaktu.
 • Akce dostupné na panelu nástrojů v okně zobrazené zprávy (zleva):
  email panel nastroju
  • zavření náhledu zprávy a přechod zpět na seznam
  • zobrazení předchozí / následující zprávy
  • odpověď na zprávu
  • smazání zprávy
  • další akce
   mail vice nastroju

Psaní nové zprávy
 • Psaní nové zprávy zahájíte tlačítkem 'Napsat'.
  novy email
 • Do pole Komu doplňte emailovou adres(y). Pokud máte v adresáři uložené kontakty, budou adresy nabízené podle toho, jak píšete. Pro zobrazení polí pro zadání příjemců do Kopie nebo Skryté kopie tapněte na tlačítko CC/BCC (1).
  • Adresy lze upravit tapnutím, k odebrání použijte křížek (2).
 • Do pole Předmět zadejte text, který stručně charakterizuje obsah Vaší zprávy.
 • Upřesněte parametry zprávy (Potvrzení o přečtení, Vysoká priorita) a napište text zprávy.
 • Psaní zprávy zrušíte pomocí křížku (3) nacházejícím se v levé části panelu nástrojů,
  • pokud akci neodvoláte prostřednictvím odkazu Zrušit, bude zpráva uložena do složky Koncepty.
   zruseni ulozeni do konceptu
 • Zprávu odešlete tapnutím na tlačítko Odeslat (4).
Přiložení souboru
 • Pro přiložení souboru použijte tlačítko Přiložit přílohu (5) nacházející se u pole Předmět,
 • v systémovém okně vašeho zařízení vyberte příslušný soubor a potvrďte jeho vložení.

Odpověď/přeposlání zprávy
 • Pro napsání odpovědi nebo přeposlání zprávy vyberte příslušnou akci z panelu nástrojů (tlačítko 'Odpovědět' nebo akce dostupné v nabídce Další akce).
 • Při použití volby Odpovědět všem dojde k přidání vlastní adresy do pole Kopie.
 • Dále pak postupujte jako v případě psaní nové zprávy.

Přesun zprávy do jiné složky
 • V seznamu vyberte zprávu tapnutím na pole pro výběr (1) a z nabídky dostupných akcí v pravém menu (2) položku Přesunout.
 • Vyberte cílovou složku (jejich seznam se automaticky zobrazí v levém menu).
  presun zpravy


Smazání zprávy

 • Konkrétní zprávu jednoduše smažete přetažením zprávy doleva nebo doprava. Smazání v tomto případě nelze odvolat.
  mazani pretazenim
 • U více zpráv nejprve proveďte jejich označení tapnutím na pole pro výběr (1) a poté v pravém menu zvolte tlačítko .
  Protože se zpráva při smazání přesouvá do složky Koš, nezobrazuje se dialog pro potvrzení mazání!
  • Odstranění zprávy z koše je třeba potvrdit v dialogovém okně zobrazovaném v dolní části obrazovky.
   potvrzeni smazani