Možnosti webového rozhraní

Ve webovém rozhraní na adrese http://grbox.cz  najdete kromě základních možností pro práci s Vaší poštou i další podrobnější nabídku nastavení.

Jako první se Vám po přihlášení do schránky zobrazí Nástěnka. Její automatické zobrazování můžete zrušit odškrtnutím volby umístěné v pravém horním rohu "Zobrazit nástěnku po přihlášení".

Nástěnka je pak kdykoliv dostupná kliknutím na její název v levém menu.

Jak vidíte na obrázku, jednou z nejdůležitějších informací na nástěnce je zobrazování kvóty schránky a její obsazenost.
 

Další z užitečných nabídek najdete v levém menu - jde o možnost s názvem Volby.

Kliknutím se Vám rozbalí všechny detaily - viz také výše na obrázku.

Projděme si jednotlivé možnosti:

Podpis - v této sekci můžete vložit podpis, který bude použit u každého odeslaného mailu. Máte k dispozici několik různých podpisů. Výchozí podpis je použit při psaní každé nové zprávy. Podpis nastavíte jako výchozí kliknutím na příslušný symbol umístěný před podpisem.

Maska - volba Maska pro zobrazení umožňuje definovat, které sloupce (pole) budou zbrazeny v seznamu kontaktů.

Přesměrování/Automatická odpověď - umožňuje přesměrování všech příchozích zpráv na jinou emailovou adresu. U každé ze schránek můžete zvolit zanechání místní kopie (ve složce Doručená pošta). Volba Automatická odpověď umožňuje posílat nadefinovanou odpověď na všechny příchozí emailové zprávy, například když jste na dovolené nebo mimo kancelář. U předmětu a textu automatické odpovědi prosím nepoužívejte znaky s diakritikou.

Filtry zde si můžete přidávat nová pravidla pro filtraci příchozích zpráv do určených složek.

Black List - všechny příchozí zprávy z adresy (nebo domény) zahrnuté do blacklistu budou automaticky smazány. Můžete určit celou emailovou adresu: např. jan.novak@jehodomena.com, nebo přímo doménu: např. jehodomena.com, v tom případě budou smazány všechny maily došlé z této domény. Je povoleno použití hvězdičkové notace (*): např.  *@jehodomena.*

Antispam - každý příchozí email je zpracován antispamovým filtrem (hlavička, předmět, tělo, atd...). Pokud je odesílatel zprávy ve whitelistu, bude zpráva doručena jako legitimní. Filtr určí, zda je zpráva legitimní, nebo spam. Spamy mohou být doručeny do složky Doručená pošta s přepsaným předmětem, přesunuty do složky SPAM,  nebo odmítnuty.  

Heslo - ke své schránce si samozřejmě můžete kdykoliv nastavit nové heslo.