Jak ukončím webhosting/službu?

Poskytované služby lze ukončit dvěma způsoby:
  • podáním výpovědi

Možnost podání výpovědi služby najdete v zákaznickém účtu na kartě služby. Výpovědní formulář je aktivní do dne expirace, jeho vyplněním (tedy podáním výpovědi) bude Vaše služba vyjmuta z tzv. časové osy. Je-li výpověď zadána až po vystavení výzvy k platbě, bude tato faktura stornována. V opačném případě (tedy při zadání výpovědi už před vystavením výzvy) se faktura na další období vůbec nevystaví a služba rovnou zaniká dnem expirace.

  • neuhrazením faktury na další období

Pokud už máte vystavenou novou výzvu k platbě na další období, pak stačí ji neuhradit a ignorovat automaticky zasílané upomínky a připomínky obnovy provozu.

 

Provoz služby bude v případě neuhrazení v den expirace vypnut. Dalších 30 dní bude služba v ochranné lhůtě, kdy je ještě možné uhrazením výzvy provoz bezproblémově obnovit. Po 30ti dnech dojde ke smazání záznamu o službě ze zákaznické databáze. Po dalších 60ti dnech dojde ke kompletnímu smazání dat z našich serverů, obnova tedy už nebude možná.