Pro příjem pošty do poštovního klienta Thunderbird prosím následujte tento návod:

Pro založení nového účtu klikněte na odkaz "Soubor" --> "nový objekt" --> "poštovní účet" .

Jako další nastavíte libovolné jméno a příjmení, do kolonky "email" je potřeba vyplnit kompletní emailovou adresu a jako poslední pak zadat příslušné heslo k dané schránce. Dostupná je i volba "zapamatovat si heslo" .

Klikněte na odkaz "Pokračovat". Thunderbird provede test nastavení a nabídne možné nastavení.

Kliknutím na odkaz "Upravit" si nadefinujete potřebné detaily:

u příchozí pošty zvolte POP3 nebo IMAP (pro POP3 nastavte hodnotu 110, pro IMAP pak 143). Název serveru příchozí pošty je pop3.grbox.cz, pro odchozí poštu (smtp server), prosím, použijte název smtp.grbox.cz .Pokud chcete používat zabezpečení SSL je třeba nastavit pro POP3 port 995 a pro SMTP port 465 a zaškrtnout položku, že server požaduje ověřeni (SSL).

Dále klikněte na odkaz "Ruční nastavení":

V tabulce Nastavení serveru doplňte uživatelské jméno (plná emailová adresa).

V rámečku "Nastavení zabezpečení" zvolte možnost zabezpečení spojení "Žádné".

Jako další krok klikněte v levém sloupci na "Server odchozí pošty (SMTP)" --> v Nastavení odchozího serveru zvolte odkaz "Upravit": do zobrazené tabulky doplníte všechny potřebné detaily účtu. V rámečku "Zabezpečení a autentizace" zaškrtněte volbu "Použít jméno a heslo" --> a vyplňte opět plné uživatelské jméno.

Jako poslední krok klikněte na "OK" . Tím je Váš poštovní účet nastaven.